Zoeken naar voorbeeld emvi plan

voorbeeld emvi plan
De 10 meest gemaakte fouten.
Maar die gebruik je dan pas NADAT het nieuwe plan af is. En alleen om te bekijken of jij de verbeterpunten van het oude plan in het nieuwe plan hebt doorgevoerd. Zorg daarom altijd voor een nieuw leeg document waar je mee begint.

Start hier de procedurezoeker. Bij het gunningscriterium EMVI economisch meest voordelige inschrijving kunnen naast prijs andere criteria meegewogen worden. De wet beperkt de aanbesteder niet in het gebruik van het aantal en soort subgunningscriteria. Ze moeten wel in redelijke verhouding staan tot het voorwerp van de opdracht. De subgunningscriteria hoeven niet noodzakelijk van zuiver economische aard te zijn. Enkele voorbeelden van subgunningscriteria.: Levertijd of planning. Plan van aanpak.
Hoe maak je het verschil in je EMVI-plan? ITC Groep.
Een voorbeeld van een niet SMART-omschreven maatregel: wij zetten een omgevingsmanager in. SMART: wij zetten van 1 januari t/m 15 juli voor 24 uur per week een omgevingsmanager in. Als beoordelaar weet je met deze maatregel, wanneer je kan toetsen en wat het resultaat moet zijn. Bij de niet SMART-omschreven maatregel blijft dit tijdens de tender vaag. Het SMART opschrijven van je maatregelen geeft vertrouwen, je geeft echter nog geen zekerheid. Door je SMART-omschreven maatregelen te borgen, geef je zekerheid. Hoe borg je je maatregelen in een EMVI-plan? Beloof een periodieke rapportage, waarin je aangeeft hoe je scoort op je belangrijkste KPIs, zoals planning en risicobeheersing. Als je deze rapportage al belooft in de eerste weken van je project, dan heeft een opdrachtgever gelijk een middel om je eventueel te corrigeren. Doordat je jezelf zo kwetsbaar opstelt, geef je zekerheid dat je deze belofte ook daadwerkelijk nakomt. Laat sleutelfunctionarissen uit het tenderteam meelopen in het project en benoem dit in het plan.

Contacteer ons