Zoeken naar emvi score

emvi score
Prijsstelling in een EMVI aanbesteding? Choose your battles! Multiraedt.
Sinds de invoering van de aanbestedingswet 2012 is gunning op EMVI verplicht. EMVI is de afkorting van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving. De economisch meest voordelige inschrijving is de inschrijving die volgens de gegeven formule in de aanbesteding de beste prijs/kwaliteit verhouding heeft. De mate waarin de prijs de gunning bepaalt is per aanbesteding verschillend. Het gewicht van de prijs loopt uiteen van 80% tot 20%. De wijze waarop kwaliteit beoordeeld wordt loopt ook sterk uiteen. Hoe bepaal je de winnende prijs? Aanbestedende diensten met weinig ervaring hebben de neiging om vragen te stellen waar inschrijvers zich moeilijk op kunnen onderscheiden. Als die vragen dan ook nog op een schaal van 1 tot 10 worden beoordeeld, krijgt bijna iedere inschrijver een score tussen een 7 en misschien een dikke 8.
emvi, economisch meest voordelige inschrijving, emva, economisch meest voordelige aanbieding. emvi, economisch meest voordelige inschrijving, emva, economisch meest voordelige aanbieding.
bij de puntenmethode: emvi Ap x Pref / P Aq x Q / Qref. bij de bonus-malus-methode: emvi P Aq / Ap x Pref x 1 Qref / Q. bij de kwaliteit-prijs-verhouding: emvi Aq / Ap. de winnaar-aanbieder is die met de hoogste score" voor de emvi ofwqel die met de laagste gewogen inschrijving.
Uitleg EMVI ITC Groep.
Deze methode is de EMVI-methode geworden. EMVI staat voor Economisch Meest Voordelige Inschrijving. Hiermee bedoelen we dat zowel de prijs als kwaliteit meetelt in de aanbieding die een inschrijver moet neerleggen bij een aanbestedende dienst. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een aanbesteding voor een te bouwen brug in Utrecht voor 40% wordt gegund op kwaliteitsaspecten en 60% op prijs. In dit voorbeeld krijgt een inschrijver een fictieve korting op zijn inschrijfsom van 100.000, voor elk punt dat hij scoort op kwaliteit. De uitslag van deze aanbesteding kan er als volgt uitzien.: Aanbieder A, prijs 2.000.000, kwaliteit: 900.000., Totaal: 11, mln. Aanbieder B, prijs 1.900.000, kwaliteit 700.000., Totaal: 12, mln. Aanbieder C, prijs 1.600.000, kwaliteit 300.000., Totaal: 13, mln. De aanbieder met de laagste fictieve score, wint de aanbesteding.

Contacteer ons