Resultaten voor openbare aanbesteding publicatie

openbare aanbesteding publicatie
Aanbestedingsregels openbare aanbesteding Tenderen.nl.
Over deze site. Aanbestedingsregels openbare aanbesteding. admin 6 januari 2017. Aanbestedingsregels vloeien voort uit Europese en Nationale regelgeving. Deze aanbestedingsregels zijn de spelregels die de Europese Unie en haar lidstaten overeen zijn gekomen. De aanbestedingsregels moeten optimale marktwerking realiseren en passen in het vrije verkeer van goederen, diensten en kapitaal binnen de UE lidstaten.
Europese openbare aanbesteding concessieopdracht De Weijer Algemeen Bekendmakingen Organisatie Gemeente Boxmeer.
Europese openbare aanbesteding concessieopdracht De Weijer. Dit item is gearchiveerd op 30-05-2017. De gemeente Boxmeer is eigenaar van het pand gelegen aan de Raetsingel 1 in Boxmeer. In het pand zijn een bibliotheek, theater, restaurant, zalen/ruimten ter verhuur, cultureel centrum en ontmoetingsruimte met horecafunctie gevestigd. De huidige concessieovereenkomst loopt op 31 december 2017 af. Om die reden is de gemeente Boxmeer voornemens om een nieuwe concessieovereenkomst onder voorwaarden af te sluiten voor de exploitatie van Cultureel Centrum De Weijer. Van deze concessie maakt tevens de exploitatie van de gymzaal van basisschool de WeijerWereld, Weijerstraat 2 deel uit. De gemeente Boxmeer heeft ervoor gekozen om de concessieopdracht Europees openbaar aan te besteden. De officiële aankondiging wordt gepubliceerd op www.tenderned.nl. Geïnteresseerde en geschikte exploitanten krijgen de mogelijkheid om in te schrijven op deze concessieopdracht. Een inschrijving dient digitaal te worden ingediend via Negometrix. Via het Negometrix-platform kunnen geïnteresseerde en geschikte partijen een verzoek voor toegang tot de aanbesteding en de aanbestedingsdocumenten indienen. Eén dag na de dag van publicatie van deze officiële bekendmaking geldt een reactietermijn voor inschrijving van 30 dagen.
Circulaire over online openbare aanbestedingen: goed nieuws voor KMOs en ZKOs 1819.be.
Op 1 december 2017 wordt een nieuwe circulaire van kracht aangaande openbare aanbestedingen tussen 30.000 en 135.000 euro. Ze verplicht alle Brusselse gewestelijke instellingen besturen en ION om de ondernemingen, via het online e-procurement platform, systematisch te informeren over de publicatie van openbare aanbestedingen.
Aankondigingenplatform.
Waar en wanneer moet ik publiceren? PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden.
Ramen van een opdracht. Economische afwegingen bij aanbesteding. Milieu, sociaal en arbeidsrecht. Europese specifieke procedures. Sociale en andere specifieke diensten. Mededingingsprocedure met onderhandeling. Zonder voorafgaande aankondiging. Innovatiepartnerschap of pre-commercieel inkopen. Fase 2 Doorlopen. Termijnen openbare procedures. Termijnen procedures met voorselectie.
GroeneRuimte: Overzicht van openbare aanbestedingen in groen, groenvoorziening.
Aanbesteding 29/01/2019 Publicatie 19/12/2018. Sportbedrijf Rotterdam B.V. Europese aanbesteding voor de vervanging van kunstgras sportvelden. Aanbesteding 31/01/2019 Publicatie 19/12/2018. 1 2 3 4 5 6. GroeneRuimte signaleert dagelijks de openbare aanbestedingen van projecten voor groenvoorziening, bosbouw en landschap. Nieuwe Kanaal 9D-3.
Openbare aanbestedingen in de gww Economisch Instituut voor de Bouw.
Welke invloed heeft het gebruik van referentie en omzeteisen op de uitkomst van deze aanbestedingen? In hoeverre worden geschiktheidseisen doelmatig ingezet bij de openbare aanbesteding van gww-werk? Deze vragen staan centraal in Openbare aanbestedingen in de gww. Gedrukte publicatie: 1500.,
FoodHolland: Overzicht van openbare aanbestedingen in food.
Aanbesteding 24/01/2019 Publicatie 12/12/2018. Erasmus Universiteit Rotterdam. Aanbesteding 04/03/2019 Publicatie 10/12/2018. Accres Apeldoorn B.V. Accres Apeldoorn B.V. Europees openbare aanbesteding Horecabenodigdheden. Aanbesteding 21/01/2019 Publicatie 10/12/2018. Stichting Winkler Prins. Openbare Europese aanbestedingsprocedure levering van cateringproducten t.b.v. Stichting Winkler Prins. Aanbesteding 11/02/2019 Publicatie 06/12/2018.

Contacteer ons