Zoeken naar aanbesteding groenvoorziening

aanbesteding groenvoorziening
Openbare aanbestedingen groenvoorziening Greenengineers.
Of u nu uw volledige openbare aanbesteding voor groenvoorziening door ons laat organiseren of slechts advies van ons wilt, onze professionals staan voor u klaar. Plan een kennismakingsgesprek in. Wilt u weten wat wij voor uw openbare aanbestedingen met betrekking tot groenvoorziening kunnen betekenen?
GroeneRuimte: Overzicht gegunde openbare aanbestedingen in groen.
Smits B.V, Nederhemert d.d. Aanbesteding Loonwerkers, inhuur trekkers en kranen gemeente Edam-Volendam. Gegund aan: Huiberts BV Aannemings en Machineverhuurbedrijf, Katwoude d.d. Waterschap Rijn en IJssel. Gegund aan: Gebr. M en W Bron BV, Geldermalsen / Hobelman-Halle BV / Kummeling BV, Didam d.d. Waterschap Aa en Maas. Projectondersteuner 24-32 uur. Gegund aan: Ca-Mijn-IT, Schoonhoven d.d. RAW-Onderhoudsbestek Bermen en Sloten Dantumadiel. Gegund aan: Jelle Bijlsma BV, Giekerk d.d. Opstellen van een Omgevingsvisie voor de Hoeksche Waard. Gegund aan: BMC Implementatie B.V, Amersfoort d.d. Raamovereenkomst Bos en Natuurbeheer. Gegund aan: Krinkels B.V, Plantagebaan 58, 4724 CK Wouw d.d. Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Marktconsultatie Bouw quarantaine kas inclusief onderhoud in Ethiopië t.b.v. Gegund aan: Bosman International B.V, Aalsmeer d.d. Waterschap Rijn en IJssel. Gegund aan: Hoftijzer LMB BV, Aalten d.d. Gemeente Son en Breugel. Vegen van Wegen inclusief onkruidbestrijding verhardingen. Gegund aan: Donkergroen B.V, Sneek d.d. Gebiedsmanager / Projectmanager Groen. Gegund aan: WijkontwikkeLAAR, Amersfoort d.d. Hoogheemraadschap van Delfland. Gegund aan: Jac.van Zeijl en Zonen BV, Naaldwijk d.d. 1 2 3 4 5 10 20 23. GroeneRuimte signaleert dagelijks de openbare aanbestedingen van projecten voor groenvoorziening, bosbouw en landschap.
Aanleg onderhoud openbare groenvoorziening Koppelman Hoveniers.
Ook voor alle facetten van boomverzorging hebben wij de benodigde expertise in huis. Wij nemen graag deel aan openbare aanbestedingen op basis van bestekken of andere aanbesteding. Als u ons inschakelt, maken we heldere afspraken. U kunt erop rekenen dat u krijgt wat we hebben afgesproken.
Aanbesteden Ondernemershelpdesk Branchevereniging VHG voor ondernemers in het groen.
Publicaties van aanbestedingen verplicht op TenderNed. Infoblad klachtencommissie aanbesteding. U kunt hier de ervaringen van de groene sector lezen met de Aanbestedingswet 2012. Sinds 1 juli 2016 is de herziene aanbestedingswet 2012 van kracht. Een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van de Aanbestedingswet 2012 is.
Productgroep: Groenvoorzieningen PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden.
Home: Thema's' Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Duurzaam inkopen: Productgroepen: Grond, weg en waterbouw: Groenvoorziening. Toon pagina in menu. De productgroep Groenvoorzieningen omvat producten en diensten voor het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van groenvoorzieningen. Voor de productgroep Groenvoorzieningen is een milieucriteriadocument opgesteld. De minimumeisen gelden als ondergrens. De standaard gunningcriteria kunt u toepassen om de ambitie te verhogen en duurzaamheid verder te bevorderen, in lijn met de doelstelling uit de aanbestedingswet om zoveel mogelijk maatschappelijke waarde te creëren. Elke inkoop en aanbesteding is echter maatwerk.
Aankondigingenplatform.
TenderGuide Aanbestedingen.
12-09-2018 om 1000: te Groningen. Doel van deze aanbesteding is het verrichten van Verhuisdiensten waaronder de verzorging van tijdelijkeopslag van goederen. Opdrachtgever zoekt daarvoor één 1 Inschrijver die de gevraagde Verhuisdiensten kan uitvoeren een zo hoog mogelijke kwaliteit van lees meer.
Alle aanbestedingen op 1 website Aanbestedingskalender.nl.
We schrijven niet alleen zelfstandig in op aanbestedingen maar ook in combinatie met grotere partijen. Ook bieden wij de bedrijven die de aanbesteding hebben gewonnen, onze diensten aan waaronder onze software voor online debiteurenbeheer. www.debiteurnet.nl Eli Kloppenburg. Bekijk alle aankondigingen.

Contacteer ons