Resultaten voor eu aanbesteding

eu aanbesteding
Drempelwaarden Europees Aanbesteden PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden.
Ramen van een opdracht. Economische afwegingen bij aanbesteding. Milieu, sociaal en arbeidsrecht. Europese specifieke procedures. Sociale en andere specifieke diensten. Mededingingsprocedure met onderhandeling. Zonder voorafgaande aankondiging. Fase 2 Doorlopen. Termijnen openbare procedures. Termijnen procedures met voorselectie. Ongeldige en bijzondere inschrijvingen.
Nieuwe drempelbedragen Europese aanbestedingen 2018-2019.
De nieuwe drempelbedragen voor Europese aanbestedingen zijn bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie van 19 december 2017 Pb EU L 337. De belangrijkste wijzigingen zijn de verhoging van het drempelbedrag voor werken naar 5.548.000, en de verhoging van het drempelbedrag voor leveringen en diensten naar 221.000.
Europese standaardprocedures PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden.
Ramen van een opdracht. Economische afwegingen bij aanbesteding. Milieu, sociaal en arbeidsrecht. Europese specifieke procedures. Sociale en andere specifieke diensten. Mededingingsprocedure met onderhandeling. Zonder voorafgaande aankondiging. Fase 2 Doorlopen. Termijnen openbare procedures. Termijnen procedures met voorselectie. Ongeldige en bijzondere inschrijvingen.
Openbare aanbestedingen in de EU: regels en richtsnoeren EUROPA Europese Unie.
Over de EU. De EU in het kort. Geld en de EU. De EU in cijfers. De voorzitters bij de EU. EU-instellingen, organen en agentschappen. EU-instellingen en organen. Werken voor en met de EU. Werken bij de EU. EU volgens thema.
Aanbestedingsregels Ondernemersplein. External link. External link. External link. External link. External link. External link. External link. External link. External link. External link. External lin
De regels over aanbesteden staan in de Aanbestedingswet 2012 en het Aanbestedingsbesluit. In het Aanbestedingsreglement Werken 2016 ARW 2016 staat de praktische uitwerking voor de aanbesteding van werken. De overheid moet Europees aanbesteden boven een bepaald drempelbedrag De hoogte van dit drempelbedrag is afhankelijk van het soort opdracht.
Aanbesteden internationaal Aanbesteden Rijksoverheid.nl.
De EU stelt de drempelbedragen elke 2 jaar opnieuw vast. Dit doet de EU op basis van het Government Procurement Agreement GPA. Dit is een verdrag tussen bepaalde lidstaten binnen de Wereldhandelsorganisatie WTO. Afspraken over aanbestedingen met landen buiten EU.
1 juli 2017: alle Europese aanbestedingen digitaal Europa decentraal.
De verplichting voor aanbestedende diensten om een aanbesteding elektronisch aan te kondigen bestond al langer art. Voor alle openbare aanbestedingen geldt dat de aankondigingen op TenderNed moeten worden gepubliceerd. Deze aankondigingsverplichting geldt dus ook voor nationale openbare aanbestedingen. Voor Europese aanbestedingen komt daar nu de verplichting bij om de gehele aanbestedingsprocedure elektronisch uit te voeren. E-Aanbesteden in Europa. Voor Nederland is de verplichting om aanbestedingen digitaal te laten verlopen op 1 juli 2017 vastgesteld. Hiermee is uitwerking gegeven aan het streven van de Europese Commissie om in de EU over te gaan naar volledige elektronische aanbestedingen.
Aankondigingenplatform.

Contacteer ons