Meer resultaten voor emvi prestatiemeting

emvi prestatiemeting
Leen Valk Eigenaar www.prestatiedatabank.nl EMVI-prestatiemeting LinkedIn. 48dp.
oktober 2015 oktober 2015. In opdracht van de gemeente Zaanstad automatiseer ik hun groslijst-systematiek voor onderhands aanbesteden, lever ik de prestatiemeting en train ik de directievoerders en toezichthouders in de toepassing van prestatiemeten. Ontwikkeling en implementatie Past-performance gemeente Veenendaal. april 2015 april 2015. Voor de gemeente Veenendaal ontwikkel en implementeer ik een groslijstsystematiek voor het selecteren van onderhandse opdrachten. Daarvoor maak ik de internetapplicatie www.emviprestatiemeting.nl voor hen op maat. Implementatie Past-performance provincie Noord Holland. januari 2015 januari 2015. Voor de ingenieursdiensten van de provincie Noord Holland ontwikkel en implementeer ik past-performance. Het doel hiervan is dat de provincie een hogere proces en productkwaliteit krijgt en de samenwerking verbeterd. Bijzonder aan dit project is dat de systematiek wordt ingezet binnen de raamovereenkomst. Implementatie Past-performance bij gemeente Almere. december 2014 december 2014. In opdracht van de gemeente Almere heb ik hun groslijstsystematiek voor GWW-werken geautomatiseerd met de internetapplicatie www.emviprestatiemeting.nl en heb de medewerkers van de gemeente Almere getraind in het toepassen van Past-performance. Het doel van dit project is het vergroten van de opdrachtgeverstevredenheid van de gemeente door een hogere proces en productkwaliteit en een betere samenwerking. Ontwikkelen prestatie-indicatoren bij EMVI en BVP en leveren software voor Aannemingsmaatschappij van Gelder.
EMVI-prestatiemeting.
gebruikt door gemeenten, waterschappen, provincies en Stichting Bewuste Bouwers. Voor meer informatie over Valk Training Automatisering BV kunt u kijken op www.groslijsten.nl en www.emviprestatiemeting.nl of neem contact op met helpdesk@emviprestatiemeting.nl. Login met uw bestaande account of registreer een nieuw account of bedrijf.
EMVI-prestatiemeting.
prestatiebedrag tijden EMVI: 200.000, waarde per procentpunt 2000 Aannemingssom 1.200.000 Aangeboden prestatieniveau 90% Gerealiseerd prestatieniveau 80% Malus: 10 x 2.000 x 2 40.000., Bij inschrijving Wees reëel in aan te bieden % Bepaal de inschatting op basis van evaluatie vergelijkbare werken Stel vragen, bij voorkeur mondeling probeer er achter te komen of de opdrachtgever het zelf begrijpt.
EMVI-prestatiemeting voor aannemers CROW CROW.
Om vergelijkbare en zo objectief mogelijke beoordelingen te verkrijgen is uniformiteit erg belangrijk. Om u als opdrachtnemer zo goed mogelijk te laten beoordelen, wordt er bij EMVI-prestatiemeting voor aannemers gebruikt gemaakt van de uniforme vragenlijst van de landelijke Past Performance systematiek.
Samenwerking CROW en EMVI-prestatiemeting op het gebied van prestatie-informatie voor aannemers. CROW.
Het voordeel hiervan is dat de kans om te worden uitgenodigd voor nieuwe onderhandse opdrachten wordt vergroot. Bij interesse in de softwaretool kunt u contact opnemen met EMVI-prestatiemeting Leen Valk 06 40 19 58 32 of CROW Niek van Onna 06 20 65 09 03.
EMVI-prestatiemeting.
In de afgelopen periode hebben wij bij BOOT op verschillende manieren gewerkt met de tool EMVI prestatiemeting. Prestatiemeten ontbrekende schakel voor succes geïntegreerd contract. Bij geïntegreerde contracten is prestatiemeten in mijn ervaring nog belangrijker voor succes dan bij een RAW-bestek.

Contacteer ons