Resultaten voor aanbesteding beveiliging

aanbesteding beveiliging
Aanbestedingen Gemeente Groningen.
Europese en Nationaal Openbare aanbestedingen worden gepubliceerd op Tenderned. Nadere informatie is te verkrijgen bij SSC Inkoop: e-mail inkoop@groningen.nl of bel 050 367 93 70. EA: Europese aanbesteding. NA: nationaal openbare aanbesteding. ROK: aanbesteding onder raamovereenkomst. MVO: meervoudig onderhandse aanbesteding.
Gemeente Oldenzaal verlengt contract met Luka Security Luka Security.
In het tweede kwartaal van 2015 heeft de gemeente een her aanbesteding uitgeschreven in verband met beëindiging van de looptijd van de vorige overeenkomst. Na beoordeling van de aanbiedingen van 3 leveranciers viel de keuze op Luka Security. De gemeente Oldenzaal heeft met de verlenging van het contract op een prestatiegerichte wijze de beveiliging van alle gemeentelijke locaties voor meerdere jaren bij één partij ondergebracht.
Aankondigingenplatform.
Europese Aanbesteding Beveiliging Hutter Security Mngt.
Daarbij kijken we ook hoe de organisatie van de beveiliging zodanig gevormd kan worden dat na de Europese aanbesteding beveiliging de relatie met de dienstverlener zodanig gevormd wordt dat de dienstverlener scherp blijft op de voor de opdrachtgever van belang zijde eisen.
Aankondigingenplatform.
Het Rijk gunt rijksbrede beveiligingsdiensten aan Trigion Trigion.
Over de aanbesteding. Met de aanbesteding is beoogd om dienstverleners te contracteren die in staat zijn om de gevraagde beveiligingsdiensten te leveren welke voldoen aan de gestelde eisen. Met ingang van 1 april 2016 moet een kwalitatief goede, flexibele en efficiënte voorziening voor de uitvoering van diverse beveiligingsdiensten worden gerealiseerd. Dienstverleners dienen daarnaast in staat te zijn om de fluctuaties in de volumes van de dienstverlening te kunnen verwerken en hieraan invulling te kunnen geven. Over de Rijks Beveiligings Organisatie RBO. De RBO is een flexibele, professionele rijkseenheid op het terrein van de fysieke beveiliging van departementen en andere rijksdiensten.
Aanbesteding beveiligingsdiensten facto.nl Beveiliging, Whitepapers.
Het succesvol aanbesteden van een beveiligingscontract om bezoekers gastvrij te ontvangen én om medewerkers, panden, informatie en goederen te beschermen is geen eenvoudige opgave. Een overzicht van enkele belangrijke zaken. Download hier deze whitepaper. Categorie: Beveiliging, Whitepapers Tags: aanbesteden, inkoop.
Aanbestedingsregels Aanbesteden Rijksoverheid.nl.
Bij een aanbesteding voor werken stelt de Aanbestedingswet het gebruik van Aanbestedingsreglement Werken 2016 ARW verplicht. Hierin staat een beschrijving van elke aanbestedingsprocedure. Daardoor is het voor iedereen duidelijk hoe de aanbestedingsprocedure moet verlopen. Hieronder vallen aankoop, huur, lease en huurkoop van producten. Hieronder vallen alle inkopen die niet onder werken of leveringen vallen. Bijvoorbeeld onderhoud of beveiliging van kantoren.

Contacteer ons